Direct na het bekendmaken van de kwetsbaarheid zijn alle t&p-softwareproducten (m.n. lisa.lims) gecontroleerd op de tot nu toe gepubliceerde informatie.

De huidige stand van zaken is dat geen van de t&p-producten geraakt zijn door CVE-2021-44228, beter bekend als Log4Shell. Het kritieke beveiligingslek betreft de Java logging library Log4J 2.x, die niet wordt gebruikt  door lisa.lims.

Mocht o.b.v. nieuwe bevindingen over Log4Shell of continue onderzoek van klantspecifieke extensies verdere actie nodig zijn, dan zal direct contact worden opgenomen met de betrokken klanten.