lisa.lims Module

Formulering en batches

Receptenbeheer met lisa.lims

Met de lisa.lims-module Formulering en batches worden enerzijds formuleringen beschreven als theoretisch voorschrift voor het maken van een reagens of een chemische stof, en worden anderzijds benaderingen voor de documentatie van de daadwerkelijke productie geleverd.

In lisa.lims zijn formuleringen versiebeheerde stamgegevens die een gedetailleerde beschrijving van de formulering bevatten. Informatie als materiaal, specificaties, houdbaarheid, verantwoordelijkheden en documenten complementeert de beschrijvingen en het productie- en controleproces.

De formuleringen worden gedefinieerd via specificatie van de totale hoeveelheid en een gedetailleerde opsomming van alle componenten met de afzonderlijke hoeveelheden (absoluut en relatief).

Gedetailleerde weergave van de fabricageprocessen

Bij elke afzonderlijke component kunnen verdere details worden opgeslagen, zoals verwerkingstijd en toleranties. De totale productiestroom wordt exact beschreven met behulp van vrij definieerbare groepen als ‘Wegen’, ‘Vullen’, ‘Roeren’ enz.

De module biedt u zo een veilige documentatie van de productie van chemicaliën en reagentia, conform GLP en GMP.

Compact en informatief: download hier onze Factsheet voor de module Formulering en batches.

Formuleringsontwikkeling ondersteunt het R&D-laboratorium bij het veranderen en verder ontwikkelen van bestaande formuleringen. Nieuwe of bestaande formuleringen kunnen snel en eenvoudig in tabelvorm worden gezet of gewijzigd. In de module worden bijvoorbeeld het gehalte van de werkzame stof en de kosten van de nieuwe, geplande formulering berekend en overzichtelijk weergegeven.