Petrochemie/olie

LIMS Petrochemie/olie

Op laboratoria in de petrochemische/olie-industrie drukt een enorme verantwoordelijkheid. De gegevens moeten snel beschikbaar zijn voor de productie, zodat de kwaliteit altijd op hetzelfde hoge niveau kan worden gehouden. Daarbij werken verschillende laboratoriumafdelingen nauw samen. Ook voor onderzoek & ontwikkeling in deze sector moeten de resultaten binnen korte tijd geleverd worden. Door verschillende recepturen en de ontwikkeling hiervan ontstaan enorme hoeveelheden gegevens.

lisa.lims ondersteunt het laboratorium al bij de bemonstering, die tijd- en/of resultaatgestuurd via de monsterneming wordt afgebeeld. Het bemonsteringsbeheer, de registratie van resultaten, het maken van rapporten en de analysefuncties zijn volledig in het systeem geïntegreerd. De automatiseringsgraad is afhankelijk van de behoeften en omstandigheden van het laboratorium.

Met de lisa.lims add-on modules tot een krachtig petrochemisch laboratorium

Uitgebreide aanvullende modules voor receptuurbeheer en -ontwikkeling, chemicaliënbeheer enz. vergroten de mogelijkheden van lisa.lims bijvoorbeeld met betrekking tot het optimaliseren van de gebruikte grondstoffen om de gewenste producteigenschappen te bereiken. Deze gegevens worden in het systeem opgeslagen en zijn volledig doorzoekbaar.

Gedifferentieerde, individueel instelbare workflows besturen de werkzaamheden in het laboratorium (ook conform DIN/EN/ISO 17025) en zorgen voor transparantie en traceerbaarheid van alle stappen. Voor testrapporten, certificaten enz. kunnen aanvullende productie- en emissieprocedures worden gedefinieerd waarin eenvoudige en gekwalificeerde digitale ondertekeningsprocessen kunnen worden geïntegreerd.

lisa.lims biedt vele voordelen voor uw petrochemisch laboratorium

Door het minimaliseren van op papier gebaseerde procedures kan efficiënter worden gewerkt. Interfaces naar controlesystemen en andere softwaresystemen verbeteren de informatiestroom en zorgen voor een zo hoog mogelijke gegevenskwaliteit. Tegelijkertijd worden foutbronnen tot een minimum beperkt.

Het laboratorium wordt enorm ontlast dankzij het WebPortal (WebShop en WebInfo), omdat externe betrokkenen via selfservice controles kunnen uitvoeren of in hun eigen gegevens (zowel statusgegevens als statistische gegevens) kunnen zoeken.

Z

Het resultaat:

  • kostenbesparing
  • hogere gegevenskwaliteit
  • uitgebreide evalueerbaarheid
Y

Interfaces

  • Koppeling van meetapparatuur
  • laboratoriumautomatiseringssystemen
  • Microsoft Office
  • ERP-Systemen