lisa.lims

Zo individueel als uw laboratorium

lisa.lims is opgezet als geïntegreerd LIMS (laboratoriuminformatie- en managementsysteem). Het neemt administratieve activiteiten over en ondersteunt het management van het laboratorium bij het organiseren, plannen en uitvoeren van alle relevante werkprocessen – efficiënt, conform de regels, veilig en comfortabel.

Sinds de eerste installatie in 1984 iwordt lisa.lims consequent als LIMS software verder ontwikkeld.  Wereldwijd wordt lisa.lims bij meer dan 130 klanten ingezet met meer dan 10.000 gebruikers. lisa.lims is sectoroverstijgend te gebruiken. Maar we weten ook dat elk laboratorium zijn eigen specifieke eisen aan een LIMS stelt. Daarom hebben we ook speciale, sectorspecifieke modules ontwikkeld. Onder ‘Sectoren’ vindt u meer informatie.

De basis van deze ontwikkeling is enerzijds de nauwe samenwerking tussen onze klanten en ons multidisciplinaire team. Elke installatie van lisa.lims  vormt dan ook een individueel project met de specifieke kennis en ervaring van onze eigen wetenschappers, ingenieurs of IT-experts.

lisa.lims

lisa.lims Efficiency aspecten

 • lean laboratory production, ook voor complexe processen
 • transparante workflows
 • hoge automatiseringsgraad
 • kostenbesparing en lage ‘total cost of ownership (TCO)’
 • verwerken van grotere volumes
 • hogere efficiënte

lisa.lims - customizing features

Bij de ontwikkeling van lisa.lims staat de gebruiker centraal. De software moet  eenvoudig te begrijpen en intuïtief te gebruiken zijn. Deze filosofie heeft geleid tot een gebruikersinterface die flexibel en  aanpasbaar is. Elke gebruiker kan in lisa.lims diens eigen weergave van informatie maken. Tekengroottes en kleuren aan de eigen individuele wensen worden aangepast. Kolommen en de volgorde van sorteren kunnen vrijelijk worden bepaald. Duidelijke symbolen visualiseren eventuele limietoverschrijdingen en geven de status van de sample duidelijk weer. De weergegeven informatie kan met een muisklik rechtstreeks worden overgenomen in Excel-spreadsheets.

Laboratoriummedewerkers, maar ook klanten en opdrachtgevers, kunnen de indeling van hun schermen en hun weergave van de laboratoriumgegevens zelf instellen op basis van de opdracht en de werkwijze. De afhankelijkheden van de processen en gegevens blijven daarbij volledig behouden dankzij de systeemeigen standaardindelingen van lisa.lims. Dankzij deze ergonomische aanpassingsfuncties kan de gebruiker veelgebruikte en persoonlijk belangrijke informatie in het directe gezichtsveld brengen en met een muisklik op elk gewenst moment schermvullend maken. In een eveneens vrij configureerbare randkolom is ruimte voor zelf te bepalen toepassingen, visualisaties, eigen favorieten en koppelingen.
f

lisa.lims - Interfaces

Met interfaces naar externe softwaresystemen worden onze processen efficiënter, sneller en veiliger.

U vermijdt onnodige gegevensinvoer en overdrachtsfouten, en de gegevens zijn meteen beschikbaar in lisa.lims of de externe systemen. Communicatie vindt bijvoorbeeld plaats via de uitwisseling van XML-bestanden, via databasekoppelingen of webservices, en bij interfaces naar SAP via RFC, iDOC en ook webservices. Voorbeelden van gekoppelde software zijn ERP- (bijvoorbeeld SAP, Navision), MES- en PCS-systemen.

Door het koppelen en aansturen van laboratoriumrobots en meetapparatuur worden sterk geautomatiseerde oplossingen geïmplementeerd. Daarnaast zijn er interfaces naar systemen van nationale en internationale autoriteiten.

E-mails worden in lisa.lims verzonden via het standaard SMTP-protocol. Ook is communicatie met documentbeheersystemen zoals Documentum mogelijk.

lisa.lims kan via gestandaardiseerde systemen naadloos worden geïntegreerd in de IT-omgeving van moderne bedrijfsstructuren.

 • Koppeling van meetapparatuur en laboratoriumautomatiseringssystemen
 • Gecertificeerde SAP QM-IDI-interface (via webservice)
 • Enterprise Resource Planning (ERP)-systemen (Microsoft, Oracle, SAP, …)
 • Manufacturing Execution Systems (MES)
 • Process Control Systems (PCS)
 • Interfaces naar toezichthouders (bijvoorbeeld ADV, HIT, TEIS, …)
 • Online interfaces via webservices
 • Communicatie met LIM-systemen

Beste geïnteresseerde, beste klant en beste zakenpartner,

ook wij hadden een aantal dagen nodig om ons bedrijf aan te passen aan de veranderde omstandigheden. In de tussentijd bleven wij wel met de gebruikelijke snelheid, klantgerichtheid en zorgvuldigheid doorwerken. De eerste tien werkdagen in het thuis werken zijn nu voorbij en wat kunnen wij u melden over de situatie nu? Alle t&p medewerkers zijn gewend geraakt aan het thuis werken. Veel collega’s die direct in contact staan met onze klanten melden dat ook de meeste van u vertrouwd zijn geraakt met de nieuwe werksituatie en hun bedrijfsactiviteiten zo normaal mogelijk trachten voort te zetten. Afspraken en demo’s vinden steeds vaker online plaats. Hierdoor kunnen wij bestaande projecten blijven voortzetten en zijn wij in staat het persoonlijk contact met u blijven onderhouden.  

Wij wensen dat u en uw naasten en uw bedrijf de komende periode ongeschonden doorkomt. Zorg voor elkaar en blijf gezond! 

Het t&p- management