lisa.lims Kernprocessen

Na meer dan 20 jaar projectsamenwerking met nationale en internationale opdrachtgevers uit de meest uiteenlopende sectoren kent t&p de processen, procedures en vereisten van laboratoria tot in detail. Uit deze kennis en onze passie voor de materie is een gebruikersgericht product ontstaan waarmee de laboratoriumwereld volledig maar gedifferentieerd in één systeem kan worden gevisualiseerd. De basisconfiguratie van lisa.lims bevat al een groot aantal functies – van de registratie van monsters en het plannen van taken tot de documentatie van resultaten en het intern en extern beschikbaar maken van informatie.

De optionele modules zijn afgestemd op de vereisten van gebruikers in een groot aantal toepassingsgebieden. Ook werkgebieden buiten het eigenlijke laboratorium worden hiermee geoptimaliseerd, waardoor het laboratoriumpersoneel een aanzienlijk lagere administratieve overhead heeft.

Werkgebieden die met lisa.lims worden geoptimaliseerd:

N

Organisatie van de informatiestromen

N

Planning en controle

N

Planning van bemonstering

N

Registratie van opdrachten en monsters

N

Documentatie van de bij de monsters horende gegevens

N

Statistieken en analyses

N

Registratie en verwerking van meetwaarden

N

Organisatie van de monsterdistributie naar de analytische werkplekken

N

Opstellen, verspreiden en archiveren van rapporten

N

Validatie van resultaten

N

Plausibiliteitscontrole en drempelwaardecontrole

N

Boekhouding en facturering van laboratoriumdiensten