Energie/nutsbedrijven/ afvalverwerking

Permanente bewaking en controle – wat in het dagelijks leven op afwijzing stuit, is precies wat een laboratorium voor de sector Energie/nutsbedrijven/afvalverwerking positief onderscheidt. Het dagelijkse werk in het laboratorium wordt bepaald door wettelijke voorschriften en de methoden moeten altijd up-to-date zijn. Daarbij gaat het erom de kosten in het oog te houden en resultaten zo snel mogelijk te leveren.

lisa.lims ondersteunt het laboratorium al bij de bemonstering, die tijd- en/of resultaatgestuurd via de monsterneming wordt afgebeeld. Het bemonsteringsbeheer, de registratie van resultaten, het maken van rapporten en de analysefuncties zijn volledig in het systeem geïntegreerd. De automatiseringsgraad is afhankelijk van de behoeften en omstandigheden van het laboratorium.

Gedifferentieerde, individueel instelbare workflows besturen de werkzaamheden in het laboratorium conform DIN/EN/ISO 17025 en zorgen voor transparantie en traceerbaarheid van alle stappen. Voor testrapporten, evaluaties, certificaten enz. kunnen aanvullende productie- en emissieprocedures worden gedefinieerd waarin eenvoudige en gekwalificeerde digitale ondertekeningsprocessen kunnen worden geïntegreerd.

Door het minimaliseren van op papier gebaseerde procedures kan efficiënter worden gewerkt. Interfaces naar controlesystemen en andere softwaresystemen verbeteren de informatiestroom en zorgen zo voor een zo hoog mogelijke gegevenskwaliteit. Tegelijkertijd worden foutbronnen tot een minimum beperkt.

Het laboratorium wordt enorm ontlast dankzij de webportalmodule, omdat externe betrokkenen in hun eigen gegevens (zowel statusgegevens als statistische gegevens) kunnen zoeken.

Z

Het resultaat:

  • kostenbesparing
  • hogere gegevenskwaliteit
  • uitgebreide evalueerbaarheid
Y

Interfaces

  • Koppeling van meetapparatuur
  • laboratoriumautomatiseringssystemen
  • Microsoft Office
  • Interfaces naar toezichthouders (bijvoorbeeld ADV, HIT, TEIS, …)