Levensmiddelen/dranken/ voedingsmiddelen

In de levensmiddelen-, dranken- en voedingsmiddelensector heeft het laboratorium een onontbeerlijke functie bij de controle en kwaliteitsbewaking van het productieproces. Daarnaast levert het een aanzienlijke bijdrage aan onderzoek en ontwikkeling.

Met lisa.lims kunnen beide aspecten in één LIMS worden gecombineerd, waarbij op tijd- en kostenbesparende wijze exacte resultaten kunnen worden geleverd. De ondersteuning door lisa.lims begint al bij de bemonstering, die tijd- en/of resultaatgestuurd via de monsterneming wordt afgebeeld. Het bemonsteringsbeheer, de registratie van resultaten, het maken van rapporten en de analysefuncties zijn volledig in het systeem geïntegreerd. De automatiseringsgraad is afhankelijk van de behoeften en omstandigheden van het laboratorium.

Geïntegreerde en uitgebreide zoekfuncties maken alle processen eenvoudiger en dus sneller. Door het minimaliseren van op papier gebaseerde procedures kan efficiënter worden gewerkt. Interfaces naar controlesystemen en andere softwaresystemen verbeteren de informatiestroom en zorgen voor een zo hoog mogelijke gegevenskwaliteit. Tegelijkertijd worden foutbronnen tot een minimum beperkt.

Het laboratorium wordt enorm ontlast dankzij het WebPortal (WebShop en WebInfo), omdat de opdrachtgever via selfservice controles kan uitvoeren of in de eigen gegevens (zowel statusgegevens als statistische gegevens) kan zoeken.

Gedifferentieerde, individueel instelbare workflows besturen de werkzaamheden in het laboratorium conform DIN/EN/ISO 17025 en zorgen voor transparantie en traceerbaarheid van alle stappen. Voor testrapporten, evaluaties, certificaten, enz. kunnen aanvullende productie- en emissieprocedures worden gedefinieerd waarin eenvoudige en gekwalificeerde digitale ondertekeningsprocessen kunnen worden geïntegreerd.

Z

Het resultaat:

  • kostenbesparing
  • hogere gegevenskwaliteit
  • uitgebreide evalueerbaarheid
Y

Interfaces

  • Koppeling van meetapparatuur
  • laboratoriumautomatiseringssystemen
  • Microsoft Office
  • ERP-Systemen