lisa.lims Module

Kwaliteitsbewaking en controlekaarten

Statistische analyses zijn enorm nuttig bij het beoordelen van de actuele prestaties van een controlesysteem of een proces. Met controlekaarten worden kwaliteitskenmerken visueel zichtbaar gemaakt in het tijdsverloop. Waarschuwings- en controlelimieten worden dynamisch berekend uit de beschikbare procesgegevens. Op elke numerieke waarde kan in lisa.lims een controlekaartanalyse worden uitgevoerd.

Bij kwaliteitsbewaking spelen controlekaarten een belangrijke rol, doordat afwijkingen meteen kunnen worden herkend. Afwijkingen in het verloop, zoals bijvoorbeeld vijf keer dalend of zeven keer onder het gemiddelde, worden meteen zichtbaar. Als gedefinieerde controlelimieten worden overschreden, kunnen de oorzaken worden gevonden en kunnen tijdig tegenmaatregelen worden genomen.

E

Geïntegreerde controlekaartanalyse van controlemonsters met verschillende soorten kaarten:

  • kaarten met gemiddelde waarden
  • boxplots
  • CUSUM
  • standaarddeviatiekaarten
  • frequentieverdeling