lisa.lims Module

Kwaliteitsbewaking en controlekaarten

Statistische analyses zijn nuttig om de prestaties van een proces te beoordelen. Controlekaarten visualiseren specifieke kenmerken gedurende een periode. Waarschuwings- en controlelimieten worden berekend uit up-to-date procesgegevens. Op elke numerieke waarde kan in lisa.lims een controlekaartanalyse worden uitgevoerd.

Bij kwaliteitsbewaking spelen controlekaarten een belangrijke rol.  Overschrijding van (voor)gedefinieerde controlelimieten worden snel herkend en zichtbaar gemaakt. De oorzaak van overschrijdingen stelt u in staat stelt om snel maatregelen te nemen.

E

Geïntegreerde controlekaartanalyse van controlemonsters met verschillende soorten kaarten:

  • kaarten met gemiddelde waarden
  • boxplots
  • CUSUM
  • standaarddeviatiekaarten
  • frequentieverdeling