Ik ben verantwoordelijk voor lisa.lims in de Benelux. Graag wil
ik u alles vertellen over lisa.lims of de toegevoegde waarde van
lisa.lims in de Cloud voor uw laboratorium. Bel vrijblijvend voor
een afspraak of (web)presentatie 06-1395.3114