Public Sector

Ontdek uw LIMS voor de public sector

Laboratoria van openbare opdrachtgevers moeten met één systeem voldoen aan allerlei verschillende vereisten. Bijvoorbeeld: Levensmiddelen- en veevoedercontrole, milieubescherming, veterinaire onderzoeken, diagnostiek van ziektes bij dieren, onderzoeken van consumentengoederen, cosmetica en geneesmiddelen.

lisa.lims bestrijkt al deze vereisten locatie-onafhankelijk in een modern websysteem. Daarbij worden niet alleen de klassieke ‘laboratoriumprocessen’ optimaal opgenomen in een systeem, maar ook begeleidende processen zoals inspecties, auditplanning, procesmanagement en de planning van de bemonstering.

Speciale ondersteuning voor de verwerking van grote hoeveelheden monsters

Bijvoorbeeld met:

 • Interfaces met analyseapparatuur, registratieautoriteiten en geo-informationsystemen
 • Snelle resultaattoewijzing bij grote hoeveelheden gegevens
 • Visualisatie van microtiterplaten
 • Visualisatie van microbiologische onderzoeken
 • Automatisch initialiseren van vervolgonderzoeken en beoordelingen op basis van verkregen resultaten
 • Antibiogrammen
 • Spraakinvoer
 • Meerdere lijsten met drempelwaarden
 • Geïntegreerde analytische kwaliteitsbewaking

Transparantie in laboratoriumbeheer door lisa.lims

Gedifferentieerde, individueel instelbare workflows besturen de werkzaamheden in het laboratorium conform DIN/EN/ISO 17025 en zorgen voor transparantie en traceerbaarheid van alle stappen. Voor testrapporten, evaluaties, certificaten, enz. kunnen aanvullende productie- en emissieprocedures worden gedefinieerd waarin eenvoudige en gekwalificeerde digitale ondertekeningsprocessen kunnen worden geïntegreerd.

Geïntegreerde prijslijsten en het automatisch factureren zijn ook onderdeel van het systeem, evenals uitgebreide adres- en klantspecifieke functies en overkoepelende statistische analyses en rapporten.

Y

Interfaces

 • Koppeling van meetapparatuur
 • laboratoriumautomatiseringssystemen
 • Microsoft Office
 • Geo-Informations-Systeme (GIS)
 • Interfaces naar toezichthouders (bijvoorbeeld ADV, HIT, TEIS, …)